top of page

Privacyverklaring

 

GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) sedert 1.1.2024 :

Steengoed B.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons beleid, kunt u terecht op www.steengoedbylambrechts.be en info@steengoedbylambrechts.be

 

Deze regelgeving heeft tot doel :

-  bescherming van de persoonlijke data van de effectieve en potentiële klanten

-  maatregelen tegen hackers en datalekken

-  procedure voor dataverzameling en dataopslag van persoonlijke gegevens

-  toestemming vragen om gegevens te verzamelen en te gebruiken

-  indien er uitzonderlijk een data-lek wordt vastgesteld door Steengoed B.V. worden de betrokkenen binnen de 72 uur op de hoogte gesteld

Steengoed B.V. verwerkt voor het optimaliseren van de aangeboden diensten de persoonsgegevens van de effectieve en potentiële klanten. Deze variëren naargelang de specifieke activiteit of taak. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens zoals bv. naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nummerplaat en dergelijke, of om bijzondere persoonsgegevens zoals het rijksregisternummer, recente loonfiches …  

De gegevens die Steengoed B.V. verwerkt, zijn verkregen via een collega, notaris, vastgoedmakelaar, particulier of door de betrokkene zelf gegeven.

Steengoed B.V. zal deze persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is, zo niet zal Steengoed B.V. steeds vooraf de individuele goedkeuring aan de betrokkene vragen.  Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.  

Samengevat zal Steengoed B.V. de persoonsgegevens niet openbaar maken, behalve indien dit voor de werking van documenten vereist is.  Elke betrokkene kan ten allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens te verwijderen, tenzij het bewaren ervan strikt noodzakelijk zou zijn. In voorkomend geval verbindt Steengoed B.V. er zich toe binnen een redelijke termijn de aanvrager hierover te berichten.

 

Elke effectieve en potentiële klant wordt geacht met deze werkwijze, gepubliceerd op onze website, stilzwijgend in te stemmen, behoudens aangetekend verzet.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 

(a) toestemming

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker. Ook zorgen deze ervoor dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surf ervaring krijgt. De website maakt gebruik van volgende type cookies:

 

Functionele cookies

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn functionele cookies nodig om een website goed te laten werken.

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen

 

Analytische cookies

De analytische cookies stellen ons in staat data uit de website te halen, zodat de website voor de bezoeker geoptimaliseerd kan worden. 

 

Tracking cookies

Een tracking cookie legt het surfgedrag van de bezoeker vast. Hiermee kunnen we onze bezoekers een aanbieding doen op basis van de pagina’s die hij of zij eerder bezocht heeft.

 

Google remarketing (search en display remarketing)

Marketing campagnes op Facebook

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door verder te surfen op de website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de website. Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Verkoopsvoorwaarden :

Steengoed B.V. is slechts aansprakelijk voor opgestelde documenten voor zover het de nodige en volledige informatie bekwam van de infoverstrekker ;

Alle documenten worden in eer en geweten, op een neutrale wijze opgesteld ;

alle fakturen zijn betaalbaar binnen de zeven kalenderdagen d.m.v. een bancaire verrichting ;

bij betwistingen dient er binnen de veertien werkdagen een aangetekend schrijven gericht te worden aan Steengoed B.V. op haar maatschappelijke zetel ;

bij gerechtelijke geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Leuven bevoegd.

bottom of page