top of page

KRIJG 25% KORTING OP UW UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING*

Uw plaatsbeschrijving in een professioneel jasje

plaatsbeschrijving, steengoed, plaatsbeschrijvingen, opstellen, document, huur, huurcontract, begin, eind, contract, unit, eenheid, vastgoed, immo, kot, huis, appartement, studio, loft

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is sinds 2007 verplicht in België bij alle huurovereenkomsten (met uitzondering van de pacht) binnen het residentieel, commercieel en industrieel vastgoed. Ze heeft als doel geschillen aan het einde van de huurperiode te vermijden tussen de huurder en verhuurder. Een plaatsbeschrijving dient hierdoor samen met het huurcontract geregistreerd te worden, wat de laatste jaren steeds strenger wordt opgevolgd.

Maar wat is een plaatsbeschrijving concreet?

Kort samengevat is het een document waarin de huidige staat van een goed wordt beschreven. Deze dient dus vooral om een eerlijke, objectieve vergelijking te maken van de staat van een pand tussen twee verschillende momenten. We aanschouwen een plaatsbeschrijving dus als een vorm van preventiemaatregel.

Wat maakt ons Steengoed?

Omdat wij als familiebedrijf al decennia lang het beheer doen van eigen patrimonium, weten we zelf als eigenaar exact welke zaken belangrijk zijn en dus extra aandacht vergen bij het opstellen van een plaatsbeschrijving. We garanderen al onze cliënten en alomvattend document waarin er gedetailleerd net die stap verder gegaan is. De opdracht is dan ook pas afgerond als de plaatsbeschrijving door beide partijen goedgekeurd en ondertekend is. Bij schade en de eventueel daarop volgende geschillen kunnen wij tenslotte optreden als bemiddelaar.

Onze werking

Het opstellen van een plaatsbeschrijving vraagt heel wat tijd en aandacht. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zonder de opdrachtgever hiermee te moeten belasten, hebben wij doorheen de jaren een unieke werkwijze gecreëerd. Zo kunnen wij nog steeds het beste van onszelf aanbieden en kan u in enkele dagen een alomvattend document van ons ontvangen. 

Hoe gaan wij precies te werk? 

Eerst en vooral zal onze medewerker de eigenaar (of makelaar) contacteren voor alle nodige informatie, de huurovereenkomst en de sleutels. Er zal een moment worden overeengekomen waarop één van onze deskundigen een plaatsbezoek in het betreffende pand houdt. Dit bezoek duurt, afhankelijk van de grootte van het goed, om en bij een halve werkdag.

Bovendien wordt er met beide partijen een tweede datum overeengekomen om het document met de deskundige ter plaatse te overlopen en ondertekenen. Meestal is dit op de dag van de intrede bij de sleuteloverdracht (start huurovereenkomst).

Nadat de deskundige zijn plaatsbezoek heeft uitgevoerd, zal deze alle bevindingen uitwerken in een overzichtelijk maar gedetailleerd document dat als eindresultaat de plaatsbeschrijving vormt. 

Tenslotte, wanneer beide partijen het document hebben goedgekeurd, hebben ze nog 30 dagen de tijd om eventuele verborgen gebreken aan ons te melden. Deze worden dan als bijlage aan de plaatsbeschrijving toegevoegd. 

Bereken je eigen offerte!

Deze prijzen zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie en dienen mogelijk aangepast te worden in functie van ontbrekende gegevens. 
*Deze vijfentwintig procent korting op de uitgaande plaatsbeschrijving is uitsluitend geldig onder de voorwaarde dat de ingaande plaatsbeschrijving van hetzelfde goed binnen een periode van maximaal drie jaar ook door ons, STEENGOED B.V., is opgesteld.
bottom of page