top of page
Het verwijderen van asbest Roofing

Asbestinventarisatie

Sinds 23 november 2022 heeft onze overheid beslist om een asbestattest als verplicht document te vereisen bij de verkoop van constructies met een bouwjaar vóór 2001. Dit attest is het resultaat van een asbestinventarisatie die enkel door een door de overheid gecertificeerde deskundige kan uitgevoerd worden.

Anker 1

Waarom is zo'n attest nodig?

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht van een toegankelijke constructie gebouwd vóór 2001. Voor constructies kleiner dan 20 m² geldt het attest niet, tenzij de som van over te dragen constructies 20 m² of meer bedraagt of de constructie deel uitmaakt van een groter geheel. Het attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst, meestal het compromis.

Doelstellingen overheid

2022

Alle toegankelijke constructies

met een bouwjaar voor 2001 die in verkoop komen, dienen geïnventariseerd te zijn 

2032

Alle toegankelijke constructies met een bouwjaar voor 2001 moeten geïnventariseerd zijn, ook zonder intentie tot verkoop

2034

Alle risicovolle asbesttoepassingen moeten verwijderd zijn uit Vlaamse gebouwen en woningen

2040

Asbestveilig Vlaanderen 

Prijzen

Onderstaande prijzen zijn exclusief staalnames. Het eventueel afnemen van destructieve stalen wordt ALTIJD vooraf besproken.
De kostprijs hiervan is €49,00 / staal. 

Garage
€200,00 incl. btw
Studio
€400,00 incl. btw
Appartement
€450,00 incl. btw
Huis - gesloten bebouwing
€500,00 incl. btw
Huis - halfopen bebouwing
€525,00 incl. btw
Huis - open bebouwing
€550,00 incl. btw
Commerciële ruimte
Offerte op aanvraag
bottom of page